SANIT-POL Grupa SBS Sp.j. Hurtownia Armatury Sanitarnej i Techniki Grzewczej w Szprotawie, Szprotawa

sanitpol logo biae to bez napisu na dole.jpg

Nowości w ofercie 2022-01-24

Kocioł Defro DWS 12kW

DWS – Zasypowy kocioł z przeznaczeniem do spalania węgla kamiennego sortymentu groszek, spełniajacy kryteria Klasy 5 oraz Ecodesign (Ekoprojektu).

● Wzmocniona budowa kotła oparta na wielociągowej konstrukcji kanałów spalinowych.

● Poziomy i pionowy układ wymiennika kotła gwarantuje optymalną sprawność cieplną rzędu 90%.

● Palenisko obłożone ceramiką z materiału ogniotrwałego – katalizatory ceramiczne.

● Grawitacyjny system doprowadzenia powietrza do kotła z podziałem na: dopływ powietrza pierwotnego i wtórnego.

● Dysza redukująca emisję spalin (ochrona Urzędu Patentowego RP).

● Duża komora zasypowa. Łatwy w czyszczeniu.

● Przystosowany do montażu w układzie zamkniętym pod warunkiem zastosowania armatury i zabezpieczeń do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej, zgodnie z dokumentacją kotła.

● Posiada możliwość montażu dodatkowego zestawu sterującego składającego się ze sterownika i wentylatora wyciągowego*

 ● Wymagana praca kotła ze zbiornikiem akumulacyjnym (tzw. buforem)**.

 

* Opcja dodatkowo płatna. Wyposażenie dodatkowe należy złożyć na etapie zamówienia.

** Minimalna pojemność zbiornika akumulacyjnego powinna być wyliczona zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.

 

więcej informacji pod adresem:

https://www.defro.pl/p,223,kociol-z-recznym-zaladunkiem-dws.html